You're applying as a:

FIRST TIMER

It's your first time to seek a job abroad.
Ngayon pa lamang magtratrabaho sa ibang bansa.

EX-ABROAD

You've worked abroad before and now you're applying for work abroad again.
Dati ka nang OFW at nais magapply ng trabaho sa abroad muli.

EX-TRAINEE (JAPAN)

You worked as a Technical Intern Trainee in Japan, and you'd like to search for new work opportunities abroad.
Dati ka nang Technical Intern sa Japan at naghahanap ng bagong oportunidad sa abroad muli.